Odbor financí a rozpočtu

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Telefon:

Řeší:

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku rozpočtu, financování městského obvodu a jeho zřízených příspěvkových organizaci, účetnictví, inventarizace majetku, pokladní služby, kontroly hospodaření městského obvodu a příspěvkových organizací zřízených městským obvodem a evidence a vymáhání pohledávek. Kontroluje příspěvkové organizace zřízené městským obvodem a další organizace, kterým jsou z rozhodnutí orgánů MOb poskytovány finanční prostředky z rozpočtu MOb, ověřuje správnost použití těchto prostředků.

V přenesené působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku správy místních poplatků a vymáhání pokut.

Úřední hodiny