Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

 • I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy (podle zákona 106/1999  Sb.,  o svobodném přístupu k informacím)
 • II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

více informací zde

 • III. Informace zveřejňované podle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • IV. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 3. 2. Důvod a způsob založení
 4. 3. Organizační struktura
 5. 5. Bankovní spojení

  Komerční banka, a.s., číslo účtu:

  číslo účtuúčel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  27-2501080247/0100 nájemné z bytů a nebytových prostor
  19-923761/0100 správní poplatky, místní poplatky, pokuty, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů a ostatní platby městskému obvodu
  6015-923761/0100

  depozitní účet - složené kauce, jistiny dle zákona o veřejných zakázkách, dočasně vložené prostředky klientů 

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MOb nebo vkladem na příslušný účet na pobočkách KB, a.s. (zdarma).

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 8. Dokumenty

  Rozpočty městského obvodu

  Rozpočtová opatření městského obvodu

  Zprávy o výsledcích hospodaření městského obvodu

  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tímto informuje daňové subjekty, že orgány ÚMOb MOaP, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

 9. 9. Žádosti o informace
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • osobně - na  podatelně  či na kterémkoliv odboru a samostatném oddělení Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  • elektronicky se zaručeným podpisem

 11. 11. Opravné prostředky
 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 15. Úhrady za poskytování informací
 14. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy:

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

 15. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

   

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 16. IV. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  Informace o výsledcích kontrol za rok 2022