Noční klid - společenské a kulturní akce dle platné obecně závazné vyhlášky

seznam oznámených společenských a kulturních akcí, u kterých je upravena doba nočního klidu

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 vydané Zastupitelstvem města Ostravy, jsou stanoveny výjimečné případy (uvedené v příloze vyhlášky), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

Pořadatel akce uvedené v příloze této vyhlášky je povinen tuto akci oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému městskému obvodu. Oznámení je možno podat prostřednictvím formuláře - Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce.

Přehled oznámených společenských a kulturních akcí pro rok 2019:

Majáles Ostrava 2019 (17. - 18. 5. 2019)

Slezskoostravský Rock-Fest (1. 6. 2019)

Jazz Open Ostrava (7. 6. 2019)

Festival v ulicích (27. - 30. 6. 2019)

Beats for Love 2019 (3. - 6. 7. 2019)

Colours of Ostrava (17. - 20. 7. 2019)