Noční klid - společenské a kulturní akce dle platné obecně závazné vyhlášky

seznam oznámených společenských a kulturních akcí, u kterých je upravena doba nočního klidu

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, o nočním klidu, vydané Zastupitelstvem města Ostravy, jsou stanoveny výjimečné společenské a kulturní akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. Upravený seznam společenských a kulturních akcí je uveden v obecně závazné vyhlášce č. 5/2023, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 1/2023, o nočním klidu

Pořadatel akce uvedené v příloze vyhlášky je povinen tuto akci oznámit nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému městskému obvodu. Oznámení je možno podat prostřednictvím formuláře - Oznámení o pořádání společenské a kulturní akce.

 

Přehled oznámených společenských a kulturních akcí pro rok 2023:

- Oldies festival 17.06.2023

- Beats for Love 05.07.2023 - 09.07.2023

- Colours of Ostrava 19.07.2023 - 22.07.2023

 - Ostrava v Plamenech 29.07.2023

Seznam výjimečných společenských a kulturních akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:

název akce období konání akce dotčené městské obvody, ve kterých se zkracuje doba nočního klidu městský obvod, vůči němuž je plněna oznamovací povinnost vymezení doby nočního klidu
Hošťálkovická pouť červen, 1 noc Hošťálkovice Hošťálkovice ze soboty na neděli 02.00-06.00
Hasičská letní slavnost červenec, 1 noc
Den s hasiči 17.6., 1 noc Hrabová Hrabová ze soboty na neděli 02.00-06.00
Sokolský den 24.6., 1 noc
Gulášfest + Kácení máje 27.5., 1 noc  Krásné Pole Krásné Pole ze soboty na neděli 02.00-06.00
Honění krále ve Lhotce 27.5., 1 noc Lhotka Lhotka ze soboty na neděli 02.00-06.00
Pálení čarodějnic a stavění máje 28.4.-30.4., 2 noci Martinov Martinov z pátku na sobotu 02.00-06.00, z neděle na pondělí 02.00-06.00
Martinovské slavnosti 24.6., 1 noc ze soboty na neděli 02.00-06.00
Michalfest 9.6.-10.6., 2 noci Michálkovice, Slezská Ostrava (k.ú. Heřmanice, k.ú. Slezská Ostrava) Michálkovice z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00
Firefest Ostrava srpen, 1 noc Michálkovice ze soboty na neděli 00.00-06.00
Živé sochy 10.6., 1 noc Moravská Ostrava a Přívoz (k.ú. Moravská Ostrava) Moravská Ostrava a Přívoz ze soboty na neděli 23.00-06.00
DEN MOaP 3.6., 1 noc ze soboty na neděli 00.00-06.00
BEER GARDEN 8.9.-9.9., 2 noci z pátku na sobotu 23.00-06.00, ze soboty na neděli 23.00-06.00
OLDIES FESTIVAL 2023 17.6., 1 noc Moravská Ostrava a Přívoz (část k.ú. Přívoz vymezená hranicí k.ú. a ulicemi Slovenská, Hlučínská a Sokolská třída) ze soboty na neděli 00.00-06.00
Bartolomějský krmáš 26.8., 1 noc Nová Ves Nová Ves ze soboty na neděli  00.00-06.00
Slavnosti Jihu 2023 17.6., 1 noc Ostrava-Jih Ostrava-Jih ze soboty na neděli 00.00-06.00
Festival Májová Plesná duben, 1 noc, květen, 1 noc Plesná Plesná ze soboty na neděli 02.00-06.00
Svatojakubská zábava se Svatojakubskou poutí červenec, 1 noc
Polanský krmáš červenec, 1 noc Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou ze soboty na neděli 02.00-06.00
Den Obce září, 1 noc
Kultura pod hvězdami 10.6., 1 noc Poruba (část obvodu vymezená ulicemi Opavská,
17. listopadu, nábřeží SPB, Nad Porubkou a Francouzská)
Poruba ze soboty na neděli 22.30- 06.00
ART &LIFE (Festival v ulicích) 30.6.-1.7., 2 noci z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00
Den s hasiči srpen, 1 noc Proskovice Proskovice ze soboty na neděli 02.00-06.00
Svatojánské slavnosti červen, 1 noc ze soboty na neděli 02.00-06.00
Stavění máje 29.4.-30.4., 2 noci Pustkovec Pustkovec ze soboty na neděli 02.00-06.00, z neděle na pondělí 02.00-06.00
Kácení máje 27.5., 1 noc ze soboty na neděli 02.00-06.00
RaB léto "Knajpa Tour 23" červenec, 1 noc, srpen, 1 noc Radvanice a Bartovice Radvanice a Bartovice z pátku na sobotu 02.00-06.00
Bartovická pouť ke sv. Anně červenec, 1 noc ze soboty na neděli 02.00-06.00
Radvanické slavnosti září, 1 noc
Majáles Ostrava 2023 13.5., 1 noc Slezská Ostrava (k.ú. Slezská Ostrava) Slezská Ostrava ze soboty na neděli 02.00-06.00
SORFEST 3.6., 1 noc ze soboty na neděli 00.00-06.00
Cirkulum - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla 7.6.-11.6., 2 noci z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00
Jazz Open Ostrava 22.6., 1 noc ze čtvrtka na pátek 23.30-06.00
Folkový festival květen, 1 noc Stará Bělá Stará Bělá ze soboty na neděli 00.00-06.00
Myslivecké hody červen, 1 noc, srpen, 1 noc ze soboty na neděli 02.00-06.00
Dětský den a kácení máje 3.6., 1 noc Svinov Svinov ze soboty na neděli 02.00-06.00
Svinovská pouť 17.6., 1 noc
Třebovický koláč září, 2 noci Třebovice Třebovice z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00
Beats for Love 5.7.-8.7., 4 noci Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz (část obvodu vymezená hranicí obvodu a ulicemi Výstavní,
28. října a Na Karolíně), Slezská Ostrava (k.ú.
Slezská Ostrava)
Vítkovice ze středy na čtvrtek 02.00-06.00, ze čtvrtka na pátek 00.00-06.00, z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00
Colours of Ostrava 19.7.-23.7., 4 noci

ze středy na čtvrtek 00.00 - 06.00, ze čtvrtka na pátek 00.00-06.00, z pátku na sobotu 02.00-06.00, ze soboty na neděli 02.00-06.00

Ostrava v plamenech 29.7., 1 noc ze soboty na neděli 02.00-06.00