Ceník služeb Czech POINT

VEŘEJNÉ EVIDENCE
CENA ZA PRVNÍ STRANUCENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Insolvenční rejstřík 100 Kč 50 Kč
     
NEVEŘEJNÉ EVIDENCE CENA  
Rejstřík trestů 100 Kč  
Bodové hodnocení osoby 100 Kč 50 Kč
Registr účastníků MA ISOH 100 Kč 50 Kč
     
PODÁNÍCENA  
Žádost o zřízení datové schránky a všechny další úkony související s informačním systémem datových schránek 0 Kč  
Ohlášení živnosti 1 050 Kč  
Ohlášení další živnosti 550 Kč  
Přijetí žádosti o koncesi 1 050 Kč  
Přijetí další žádosti o koncesi 550 Kč  
Změna rozhodnutí o udělení koncese 550 Kč  
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550 Kč  
     
AUTORIZOVANÁ KONVERZECENA ZA PRVNÍ STRANUCENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU
Z listinné do elektronické 30 Kč 30 Kč
Z elektronické do listinné 30 Kč 30 Kč
Ověření autorizované konverze 0 Kč 0 Kč