Základní údaje

-

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy a tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Rozkládá se mezi řekami Odrou a Ostravicí jižně od jejich soutoku na území o rozloze 1353 ha s 36 666 obyvateli. Na svém území má dvě památkové zóny, které chrání části městského obvodu cenné z hlediska architektury a urbanismu, Městskou památkovou zónu Moravská Ostrava a Městskou památkovou zónu Ostrava – Přívoz.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je spravován zastupitelstvem městského obvodu. Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Pravomoc orgánů městského obvodu na úseku samostatné a přenesené působnosti stanoví Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, která upravuje vnitřní poměry ve věcech správy statutárního města Ostravy.

Městský obvod hospodaří podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem městského obvodu na příslušný kalendářní rok. Výsledek hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok schvaluje zastupitelstvo městského obvodu prostřednictvím závěrečného účtu.

 

Údaje o subjektu:

Status: městský obvod statutárního města Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava - město
Katastrální výměra: 1353 ha (mapa)
Počet občanů ČR: 35 899 (tabulka se statistickými údaji - k 30.06.2023)
Zeměpisná šířka: 49°50'04.73" s. š.
Zeměpisná délka: 18°16'55.36" v. d.
starosta: Petr Veselka
Adresa: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava
Elektronická podatelna: posta@moap.ostrava.cz
ID datové schránky: c9ybfpi
Oficiální web: www.moap.cz
Telefon (spojovatelka): 599 444 444
Fax: 599 442 991
Zřizované organizace: 21
Správní obvod:

Moravská Ostrava

Přívoz

Působnost:

samostatná

přenesená