Ostatní

Komenského sadyKomenského sady

Komenského sady se rozkládají na levém břehu řeky Ostravice. Rozprostírají se od Nové radnice v centru Ostravy až k hlavní silnici vedoucí do Bohumína. Jsou oblíbeným cílem pro procházky s dětmi, pro jízdu na kole, kolečkových bruslích, posezení v zeleni. Dětem a rodičům slouží venkovní i vnitřní dětský koutek. Nachází se zde i kryté a venkovní tenisové kurty. Téměř uprostřed se nachází Památník a mauzoleum Rudé armády, národní kulturní památka.

Komenského sady, dříve známé jako park Střelnice nebo Nová střelnice, začal vznikat v letech 1891 a 1892 na levém břehu řeky v místě tehdy zvaném Cingl na menší rozloze. V roce 1907 rozhodla městská rada o rozšíření sadu směrem na sever podél řeky. Objevily se plochy pro sport a zábavu. V roce 1919 park dostal jméno po Janu Amosu Komenském, jehož busta je dnes umístěna nedaleko od parkového vstupu za objektem Nové radnice.

Podle návrhu architekta Jaromíra Moučky probíhala od roku 1928 po celá 30. léta rekonstrukce parku, který se z původních sedmi hektarů zvětšil až na 32 hektarů a stal se tak jedním z největších sadů v celé republice. Další vývoj území ovlivnila stavba Nové radnice.

V sadech se mimo jiné pozoruhodné dřeviny nachází památný dub letní s obvodem kmene více než 400 centimetrů. Ze vzácnějších kultivarů zde rostou vínově zbarvený buk lesní, révolistá lípa velkolistá, ořešák šedý, jerlín japonský nebo dub bahenní. 

Dětský park na ulici SadováDětský park na ulici Sadová

V Dětském parku na ulici Sadové (další vchod vede přímo do Komenského sadů) byly v roce 2009 kromě úpravy povrchů vyměněny stávající hrací prvky a přidány nové, které mohou využívat děti již od dvou let. Dětský sportovní areál je otevřen pro veřejnost celoročně. V zimních měsících je pro děti nachystán vnitřní hrací kout se spoustou plyšových hraček, skákacími míči, prolézačkami a klouzačkou. Areál nabízí dětem lanovou dráhu, houpací sítě, pískoviště, kolotoče, prolézačky, dětská elektrická autíčka a motorky, na venkovní terase cukrárnu. Příjemnou atmosféru dokresluje velké jezírko. 

STODOLNÍ ULICEStodolní ulice

Fenomén Stodolní, tak začali Ostravané i přespolní nazývat jednu z nejznámějších ulic přímo v centru města. Kdysi honosné měšťanské domy se tu v 80. letech minulého století proměnily postupně v brlohy obývané sociálně nejslabšími obyvateli. Chátrající ulice se v 90. letech ujali mladí, nápadití a nadšení lidé. V současné době se tu počet zábavních klubů pohybuje kolem 60 a Ostrava má o noční život postaráno. Nejde totiž jen o kluby a restaurace pro příjemné posezení a konzumaci. Nejrůznější vystoupení, koncerty, besedy, setkání s umělci i recesní akce učinily ze Stodolní ulici, „která nikdy nespí“.  

Nova KarolinaNová Karolina

Karolina je území o rozloze přibližně 30 hektarů nedaleko centra Ostravy.  Pojmenována je po někdejším černouhelném dole. Průmyslový areál Karolina se vyvíjel mezi říšskou cestou z  Opavy do Těšína (dnes ulice 28. října), vedoucí na jižním okraji středověkého jádra Ostravy směrem ze západu na východ a historickým jádrem vítkovických železáren, situovaným o pět set metrů dále k jihozápadu, v prostoru jihozápadně od Vítkovické (Hrabovské) městské brány. Důl Karolina byl založen těžařstvem Moravsko - ostravská společnost roku 1842, od něhož ho  koupil roku 1843 bankéř   S.  M.  Rothschild.  Roku 1864 byl k dolu Karolina připojen důl Antonín jako pomocný s větrní a vodní jámou. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých vrstvách. Dolové pole mělo rozlohu 135   ha, otevřeno bylo dvěma jámami do hloubky 620 m na 7. patře. Roku 1895 byly oba doly organizačně připojeny k dolu Šalomoun. Roku 1910 došlo k převedení těžby podzemím na důl Šalomoun a od té doby byl důl Karolina pouze pomocnou jámou. Důl přímo navazoval na koksovnu, elektrárnu a Žofinskou huť.  Těžní jáma byla po likvidaci roku 1933 zasypána odvalovým materiálem.

Ve snaze zlepšit životní prostředí na území centra města se po roce 1970 začalo s postupnou likvidací průmyslového areálu. Odstavení koksových baterií proběhlo v červnu 1985 a ukončení provozu Uhelného prádla následovalo v prosinci 1986. Demolice celého průmyslového areálu Karolina byla dokončena v roce 1989. Toto území se po demolici rozsáhlého objektu koksovny Karoliny stalo největší prostorovou rezervou rozvoje centrální části města Ostrava. Zachována zůstala pouze bývalá rozvodna –elektrocentrála koksovny a budova „dvojhalí“, obě stavby byly v roce 1991 prohlášeny kulturní památkou.

V letech 1999–2005 probíhala rozsáhlá a finančně velmi nákladná dekontaminace celého území. Metodou termické desorpce se  podařilo vyčistit více než 500 tisíc tun zeminy, která byla silně kontaminována toxickými látkami a hrozilo vážné nebezpečí jejich proniknutí do podzemních vod. O koupi revitalizovaného území se v uplynulém období ucházely přední evropské developerské společnosti. Ve výběrovém řízení vyhlášeném statutárním městem Ostrava zvítězila společnost Multi Development, která je jedním z  nejvýznamnějších developerů v Evropě. Smlouva o prodeji pozemků byla podepsána 5. října 2010. 

V roce 2012 byla na tomto území dokončena výstavba obchodního centra Forum Nová Karolina. Ve třech podlažích s celkovou plochou 58 000 m² se nachází celkem 220 obchodů a 24 restaurací, kino a kavárny. Pod tímto centrem se nachází dvoupatrové podzemní parkoviště s kapacitou 1500 míst. Za architektonickým návrhem stojí především britská architektonická kancelář OMA, konkrétně Rem Koolhaas a Floris Alkemade.

Web: https://forumnovakarolina.cz/