Bezpečnost

Vážení spoluobčané,

velmi stojíme o to, abyste obvod Moravská Ostrava a Přívoz považovali za svůj domov. A protože snad pro každého z nás domov znamená především  klid a bezpečí, snažíme se dělat vše pro to, abyste se tady cítili nikým a ničím neohrožováni. I proto neponecháváme nic náhodě a – přestože statistiky hovoří o zlepšování bezpečnostní situace v našem obvodu – nenecháváme se jimi ukolébat a nadále se bezpečností v ulicích Moravské Ostravy a Přívozu intenzivně zabýváme. Stále totiž není podle našich představ a na takové úrovni, na jaké by měla být. Abychom daný stav zlepšili, hledáme různá řešení. Jedním z nich je vzájemná komunikace občanů, úřadu městského obvodu a jednotlivých bezpečnostních složek.

Kromě jiného se na radnici pravidelně setkáváme s představiteli Policie České republiky a Městské policie Ostrava, abychom společně řešili aktuální problémy a zvážili další kroky směřující ke zkvalitnění daného stavu. Shodli jsme se však i na tom, že za příznivými výsledky statistik se bohužel často skrývá neochota obyvatel hlásit trestnou činnost a různé nešvary, které se negativně odrážejí na vnímání bezpečnosti obvodu. Proto bych touto cestou chtěla apelovat na občany, aby vzniklé události hlásili Policii České republiky a Městské policii Ostrava.

S obtížemi, s nimiž se občané potýkají, se mohou obracet rovnou na okrskáře městské policie, kteří se pohybují v ulicích města. Opětovně jsme si však ověřili, že i přes dlouhodobou kampaň, která jednotlivé okrskáře prezentuje, je mnozí lidé stále ještě nemají v povědomí a neuvědomují si, že každá lokalita má svého strážníka, který ji důvěrně zná. Rádi bychom to změnili, proto od září letošního roku budeme ve zpravodaji Centrum jednotlivé okrskáře představovat, aby občané věděli, který strážník má na starosti danou část obvodu. 

Samozřejmě s bezpečností souvisí i pořádek v ulicích a v těchto případech mohou občané upozornit na nedostatky prostřednictvím webu čistota a pořádek. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a prosím, připojte se k naší snaze udělat obvod bezpečnějším a příjemnějším místem.  

Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu

starostka

 

 OKRSKÁŘI MĚSTSKÉ POLICIE

 

 

Informační letáky týkající se požární prevence a ochrany obyvatelstva

Informační leták - informace o nebezpečí v okolí areálu společnosti OKK Koksovny, a.s.- Koksovna Svoboda

 

Informační leták společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava, s.r.o.

Minimanuál ČE Distribuce - Řesšení mimořádných situací v distribuční soustavě