Zveme na 3. ročník Mezinárodního festivalu dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022

16/11 2022
23. – 26. listopadu v Ostravě proběhne 3. ročník Mezinárodního festivalu dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022. Festival pořádá Ateliér animované tvorby Fakulty umění Ostravské univerzity. Představuje tvorbu dětí a studentů v širokém spektru animace, motion grafiky, světelného designu, videoartu a PC her. Organizátoři festivalu pro návštěvníky festivalu připravili projekce filmů dětí i studentů středních i vysokých uměleckých škol z celé české republiky – FAMU, UMPRUM, Univerzity Tomáše Bati, Západočeské univerzity v Plzni, ale i ze škol zahraničních. 
Zveme na 3. ročník Mezinárodního festivalu dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
V rámci festivalu proběhne v pátek 25. 11. na Fakultě umění, Podlahova 3 v Mariánských Horách den otevřených ateliérů, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout interiér univerzity. V tento den studenti budou v prostorách fakulty prodávat své umění. Můžete se zastavit u projekce soutěžních filmů nebo na animačních workshopech pro děti, na které je ovšem nutné předem se registrovat. Tržiště s uměním bude probíhat také v sobotu dopoledne v centru Ostravy v kavárně Atlantik. V tento den dopoledne můžete také v Minikině zhlédnout vítězné filmy letošního Mezinárodního festivalu animovaného filmu v Liberci Anifilm 2022 a soutěžní pásma filmů TrikFilmu 2022. V rámci festivalu v Ostravě bude otevřená také výstava ke 30 letům animované tvorby na Ostravské univerzitě, kterou můžete navštívit ve studentské galerii GAFU, Českobratrská 16. A doporučujeme navštívit také velkou výstavu Světy české animace v Ostravě v Zemědělském muzeu v Dolní oblasti Vítkovic. Mimo expozice věnované výrobě a technice animovaného filmu a vedle exponátů z českých animovaných filmů, zde nejdete sekci věnovanou 50. výročí založení studia Prométheus, jako jednoho ze studií Krátkého filmu, které založilo v Ostravě tradici animované tvorby.

Více o festivalu na webových stránkách www.trikfilm.cz.