Známe podobu 3. projektu participativního rozpočtu "Náš obvod"

19/11 2020

Jak jsme Vás již informovali, celkové náklady na realizaci prvních dvou vítězných projektů se pohybují okolo 800 tisíc korun (Komunitní park Jindřich a Veřejné WC v Komenského sadech). My však rozdělujeme rovný milion a 200 tisíc nám tak ještě zbývá na jeden projekt.

Známe podobu 3. projektu participativního rozpočtu "Náš obvod"

Třetí místo obsadila s projektem Hřiště na petanque a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče paní Petra Goněcová. Autorka tohoto návrhu však nesouhlasila s částečnou realizací, proto bude podle pravidel participativního rozpočtu uskutečněn další projekt v pořadí - Pítko na Kuřím Rynku od paní Žanety Sochorkové.

Všechny vítězné projekty budou realizovány v následujícím roce.