Žížala sem, žížala tam, žížala, kam se podívám!

6/11 2019

Děti z mateřské školy Blahoslavovy měly možnost nahlédnout pod pokličku kompostování. A to doslova díky kalifornským žížalám zakoupeným v rámci projektu „Co se stane když…“. Společnost OZO Ostrava s.r.o. totiž již potřetí finančně podpořila mateřskou školu Blahoslavovu, tentokrát v rámci Tematických výzev 2019 „Nový život starým věcem“, kdy díky její podpoře došlo ve školním roce 2019/2020 k zakoupení vermikompostéry s kalifornskými žížalami.

Žížala sem, žížala tam, žížala, kam se podívám!

V projektovém týdnu jsme si s dětmi povídali o žížalách a jejich životě. Kalifornské žížaly ve vermikompostéru nám zpracovávají bioodpad, který každý den ve školce vytváříme. Děti celý proces mohou pozorovat a objevovat tak zákonitosti přírody. Mateřskou školu jsme si také vyzdobily tematickými výrobky a zapojili se k nám rodiče i celý personál mateřské školy. Celý týden vyvrcholil představením písní, básní i tanečků dětí a my jsme pomalu začali měnit žížalí výzdobu za tu podzimní. Doufám ale, že se našim žížalám bude u nás i nadále líbit!