Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Získejte finanční podporu na realizaci svého projektu!

Poslední změna: Středa 07.02.2018 12:31

Odpadová společnost OZO Ostrava vyhlásila druhý ročník tematických výzev, jejichž cílem je zvýšit míru využívání odpadů či zvelebit město. Na environmentálně zaměřené projekty poskytne až jeden milion korun, což je částka bezmála 2,5krát vyšší než v loňském roce, kdy se uskutečnil první ročník. Zájemci mohou elektronickou žádost podat do konce dubna a v květnu bude rozhodnuto o tom, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na jejich realizaci bude prostor od června do listopadu.

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy. Kategorie Nový život starým věcem dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě. V rámci tematické výzvy Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY budou podpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové možnosti materiálového využití vytříděných plastových odpadů.

V prvním ročníku se svým projektem uspěla Mateřská škola Blahoslavova. Ta získala 50 tisíc korun na projekt Ekohrátky barevné zahrádky. „Díky projektu jsme dětem žijícím ve středu města přiblížili rozmanitosti okolní přírody a vzdělávali je pomocí přírodních materiálů, prostřednictvím péče o přírodu a zvelebování okolí,“ vysvětluje Radka Wozniaková z MŠ Blahoslavova. „U dětí jsme podporovali a rozvíjeli vnímání okolní krajiny všemi smysly: zrakem, sluchem, hmatem i čichem. Na zahradě naší mateřské školy jsme společně vybudovali pocitový chodníček a zhotovili hmyzí hotel. Taktéž se děti zapojily do úklidu školní zahrady a zahrály si nejednu hru s ekologickou tematikou. Z tohoto daru jsme financovali i pořízení CD Zvuky zvířat a Zvuky přírody. Taktéž jsme vybavení obohatili o přenosnou pískovničku s kinetickým pískem a sadu rostlin, které si děti sami vypěstují. Projekt ale loňským rokem neskončil. Děti na jaře zasadí rostlinky a budou pozorovat jejich růst, budou využívat pocitový chodníček i pískovničku s kinetickým pískem, pozornost bude určitě věnována i hmyzímu hotelu plnému obyvatel. Ke vzdělávání v environmentální oblasti využijeme i zvukové CD. Děti tak budou neustále vedeny k ochraně přírody a zážitkovou formou seznamovány s péčí o školní zahradu.“

foto

foto1

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »