Zápis dětí z Ukrajiny do škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na školní rok 2022/2023

12/5 2022

Zápisy proběhnou v následujících termínech:

  • Základní školy  

         9. 6. 2022 v časech stanovených pro fyzický zápis zveřejněných na webových stránkách jednotlivých škol

  • Mateřské školy

          20. 6. 2022 – od 8:00 do 16:00 hodin

          21. 6. 2022 – od 8:00 do 12:00 hodin