Zájezd pro seniory - Levandulové pole a Olomouc

24/5 2023

Se seniory našeho obvodu se za doprovodu vedení naší radnice vydáme 20. června nasát vůní levandule do Bezděkova a poté se zastavíme v malebné Olomouci. Možnost přihlášení se na tento zájezd máte od středy 31. května od 8 hodin.

 

 

Zájezd pro seniory - Levandulové pole a Olomouc

Zájemci se mohou hlásit osobně na informacích Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pouze v úřední dny. Informace   se nacházejí ve vestibulu radnice.
Úřední dny:
Pondělí a Středa od 8.00 do 17.00 hodin,
Čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin.
 

Kapacita zájezdu je omezená, záleží na pořadí přihlášek. Každý účastník se musí přihlásit osobně s občanským průkazem. Zúčastnit se mohou zájemci ve věku od 65 let s trvalým bydlištěm v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Každý senior se může přihlásit v roce 2023 pouze na zájezd. Podrobné informace k zájezdu (čas odjezdu apod.) dostanou účastníci v den přihlašování na radnici. Dopravu autobusem a vstupné mají účastníci zdarma.