Výměna oken na radnici - oznámení pro občany

25/8 2023

Od konce srpnado prosince letošního roku probíhá na radnici Moravské Ostravy a Přívozu, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, výměna oken. Stavební práce se dotknou přízemí a prvního patra v hlavní budově úřadu, proto prosím dbejte při návštěvě radnice zvýšené opatrnosti. Obezřetnost se týká také chodců procházejících kolem radnice, kde může být jejich pohyb omezen kvůli lešení.

Provoz jednotlivých oddělení není přerušen, některá pracoviště však mohou být dočasně přemístěna. Veškeré informace o přesunu kanceláří dostanete na pracovišti informací nebo na vrátnici v přízemí budovy radnice.  

Výměna oken na radnici - oznámení pro občany