Tisková oprava článku "Kam s vánočním stromkem?" z lednového čísla zpravodaje Centrum

7/1 2022

V lednovém čísle zpravodaje Centrum jsme publikovali na straně 16 krátkou zprávu o možnosti odkládat odstrojené vánoční stromky vedle kontejnerových stanovišť. Bývalo pravidlem ji v lednovém vydání zpravodaje vždy zveřejnit, aby lidé neházeli stromky přímo do popelnic, kam v žádném případě nepatří. Nicméně, podle nové odpadové legislativy a nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství se vánoční stromky mohou, podobně jako jiné biologicky rozložitelné odpady, odkládat pouze do sběrných dvorů nebo do biopopelnic.

Tisková oprava článku "Kam s vánočním stromkem?" z lednového čísla zpravodaje Centrum

Bohužel, o plánované změně jsme nedostali před uzávěrkou textů (vždy k polovině předchozího měsíce) žádné podklady. Poslední tisková zpráva z OZO Ostrava, kterou jsme obdrželi, byla ze dne 21. prosince 2021 o vánočním režimu odvozu odpadů, ve které se o této změně také nehovoří.

O změně legislativy a celého přístupu k likvidaci vánočních stromků jsme získali informace až 5. ledna 2022, kdy ji na své webové stránce zveřejnila společnost OZO Ostrava jako krátkou aktualitu, a to už bylo lednové Centrum vytištěno a distribuováno.

V tomto případě se, bohužel, nepodařilo sladit informační toky v rámci dotčených organizací s termíny pro přípravu a tisk zpravodaje.

Omlouváme se občanům za zveřejnění neaktuální informace a také za případné komplikace.