Terénní práce 2021

29/4 2021

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal neinvestiční dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2021 Úřadu vlády České republiky na realizaci projektu „Terénní práce 2021“. Do tohoto programu jsme zapojeni již od roku 2011.

Terénní práce 2021

Práce terénního pracovníka je pro městský obvod důležitá, jak ukázaly zkušenosti z minulých let. Hlavní náplní terénního pracovníka je práce v terénu s lidmi a rodinami ze sociálně vyloučených skupin obyvatel, kterým pomáhá v oblastech bydlení, zprostředkování práce, vzdělání, zdraví, prevence kriminality. Terénní pracovník mimo jiné pomáhá klientům odboru sociálních věcí s hledáním vhodného bydlení, spolupracuje s výchovnými poradci, řediteli škol a rodiči a dbá na řádnou osvětu vzdělání dětí ze sociálně vyloučených skupin, spolupracuje s úřadem práce a agenturami zprostředkujícími práci, pomáhá rodičům hledat vhodné lékaře pro nezletilé děti atd.

Celkové náklady projektu činí 462 tis. Kč. Neinvestiční dotace z Úřadu vlády činí 300 tis. Kč a obvod projekt spolufinancuje částkou 162 tis. Kč. Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.