Strážníci instalují seniorům kukátka a bezpečnostní řetízky

22/9 2022

Strážníkům záleží na bezpečnosti seniorů, a proto jim zdarma instalují panoramatická kukátka a bezpečnostní řetízky na dveře od domovů.

Senioři patří mezi oběti podvodníků a zlodějů, kteří se dobývají přímo do bytů. Pocit bezpečí seniorům zvyšují bezpečnostní prvky. Proto jim strážníci nabízí nainstalování panoramatického kukátka a řetízku na dveře od bytu.

Strážníci i v letošním roce pokračují v instalaci těchto bezpečnostních prvků na žádost seniorům starším 65 let. O možnost instalace bezpečnostních prvků lze zažádat písemnou formou prostřednictvím svého strážníka-okrskáře nebo na sociálním odboru v místě bydliště.

Při instalaci strážník se seniorem prodiskutuje zásady bezpečného chování doma i venku. Strážník také upozorní na možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domově.

Bližší informace naleznete na www.mpostrava.cz nebo na tel. č. 720 735 125.

Projekt je hrazen z prostředků statutárního města Ostravy.

Strážníci instalují seniorům kukátka a bezpečnostní řetízky