Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Projekt Erasmus+ na ZŠ Gen. Píky 13A

Poslední změna: Pátek 12.10.2018 14:41

Projekt Erasmus+ probíhal na naší škole od září 2015 do srpna 2018. V této době škola uskutečnila mnoho aktivit, jejichž cílem bylo zvýšit efektivitu komunikace nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a rodiči, učiteli, rodiči a žáky.

Díky tomu došlo k navázání lepšího vztahu ke škole jako instituci obecně. Žáci se v průběhu tohoto období učili, jak vytvářet prezentace a své výtvory prezentovat na veřejnosti, učili se spolupracovat na tvorbě jednotlivých zásadních intelektuálních výstupů, při kterých natáčeli tematická videa se zaměřením na neverbální komunikaci, chování k lidem, kteří jsou jakkoliv odlišní, slušné chování, moudrost pocházející z pohádek apod. Přispěli také k tvorbě různých brožur a návodů, např. jak se chovat na veřejných místech, jak se chovat při komunikaci v běžném životě i v kyberprostoru, jaké jsou vlastnosti dobrého přítele. Společně s rodiči si vytvořili i charakteristiku dobrého rodiče. Společně s učiteli se zúčastnili žáci i rodiče několika workshopů s paní psycholožkou, kde nejen besedovali o zásadách dobré komunikace, ale také si vyzkoušeli nácvik chování v různých situacích, došlo i na výměnu rolí zúčastněných.

     Vyvrcholením tříleté práce byla potom závěrečná konference, která proběhla odpoledne 6. 6. 2018 v konferenční místnosti multifunkční haly GONG. Pod záštitou ZŠ Gen. Píky konferenci připravila a moderovala garantka programu Mgr. Zuzana Kolářová. Během své prezentace krátce seznámila přítomné pedagogy jak z naší, tak i dalších základních a středních škol a zástupce města s náplní programu Erasmus za uplynulé období. Zajímavá prezentace přiblížila nejen výjezdy učitelů do celkem 6 zemí účastnících se tohoto programu (Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Portugalsko, Polsko, Lotyšsko a ČR), ale především informovala o jednotlivých výstupech jejich práce. Ty byly velice rozmanité. Šlo např. o brožuru Pokladnice moudrosti – soubor přísloví jednotlivých zemí na téma přátelství a film s pohádkami a legendami partnerských zemí,  zajímavé zpracování témat o komunikaci mezi dětmi či mezi školou a rodiči, dále příklady využití matematiky v praktickém životě, brožury Jak být dobrým rodičem a přítelem, příručku Proti šikaně apod. Velkým přínosem celého projektu byla i možnost účastnit se náslechových hodin v místních školách, z čehož mohli učitelé načerpat inspiraci do vlastní práce. Součástí konference bylo i strhující hudební vystoupení pěveckého sboru Hladnov Rock Choir a vystoupení žáků 9. tříd, kteří své učitele potěšili folklórními tanci nacvičenými pod vedením Mgr. Lapčíka a Mgr. Hlaváče.

     Závěrečná konference Erasmu+   poskytla jak příležitost uceleně shrnout a vyhodnotit práci všech účastníků projektu a zejména představit zásadní výstupy jednotlivých partnerských zemí, tak možnost k neformálním diskuzím o smyslu podobných projektů v budoucnosti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

logo

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »