Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Projekt česko-polské spolupráce ZŠ „Tanec bez hranic“

Poslední změna: Pondělí 29.05.2017 14:13 vypršelo

Ve dnech 6. – 7. 4. 2017 začal první aktivitou projekt česko-polské přeshraniční spolupráce základních škol s názvem „Tanec bez hranic“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651). Spolupráce základních škol je financována z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

 logo

 

 Do projektu "Tanec bez hranic" jsou zapojeny čtyři základní školy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a polský partner - město Racibórz, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu.

Zrcadlovým projektem k „Tanci bez hranic“ je polský projekt "Taniec bez granic", který si klade stejné cíle a je určen pro stejnou cílovou skupinu. Za jeho organizaci zodpovídá polský partner z Raciborze.

Cílem projektů je prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami, poznávání kultury česko-polského pohraniční prostřednictvím výuky českých a polských národních a tradičních tanců. Žáci základních škol prostřednictvím projektu poznají kulturu svých protějšků z druhé strany hranice a naváží na nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem" a "Po stopách historie česko-polského pohraničí". Sekundárním cílem projektu je předávání zkušeností a znalostí mezi pedagogy. Hmatatelným výstupem projektu bude dvojjazyčná brožura, která bude obsahovat základní informace o zvolených národních tancích a zároveň bude dokumentovat průběh projektu.

V rámci projektu se uskuteční 6 klíčových aktivit. Z těchto 6 aktivit bude jedna aktivita zaměřena na pedagogy a zbylých pět již na samotné žáky. První aktivita proběhla v termínu 6. – 7. 4. 2017 v polské Istebne. Jednalo se o dvoudenní setkání pedagogů. Tato aktivita byla koncipována jako vzájemná výměna zkušeností z pedagogického prostředí obou stran hranice a příprava následujících aktivit projektu (návrh přesného harmonogramu, tvorba loga projektu, upřesnění výběru žáků).

Na tuto první aktivitu volně naváží aktivity již přímo zaměřené na žáky zapojených základních škol. Nejbližší akcí budou pětidenní pobyty žáků v České republice, které se uskuteční ve dvou turnusech v termínu 22. 5. – 2. 6. 2017. Projekt poté bude pokračovat až po letních prázdninách, a to pětidenními pobyty v Polsku (2. – 13. 10. 2017). Na podzim se také uskuteční jednodenní návštěvy všech partnerských škol a celý projekt bude zakončen prosincovým Závěrečným setkáním s tanečním vystoupením v Raciborzi.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »