Podílejte se s námi na tvorbě dlouhodobé vize rozvoje centrálního obvodu

7/9 2021

Vyplňte dotazník a pomozte nám tak zlepšit život v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Podílejte se s námi na tvorbě dlouhodobé vize rozvoje centrálního obvodu

Aktuálně totiž připravujeme Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 – 2027 s dlouhodobým výhledem až do roku 2035 – fajnOVA CENTRUM a názory občanů jsou jeho nepostradatelnou součástí. Dotazník najdete zde   

Ať už v centrálním obvodu bydlíte, pracujete, studujete, jezdíte zde za kulturou či nákupy, cílem nás všech je, aby život zde byl co nejpříjemnější. Strategický plán je důležitý dokument, který určuje směr a priority dalšího rozvoje obvodu a kromě názoru odborníků musí reflektovat i názory Vás občanů. Pro centrální obvod zpracovává tento důležitý dokument Ostravská univerzita, konkrétně Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. 

Kromě klasických témat, jako je doprava, životní prostředí či ekonomika, se strategický plán zaměřuje také na stěžejní problematiku městského obvodu – práci s veřejným prostorem a kvalitu bydlení. Dotazník obsahuje 15 otázek a je zcela anonymní. Jeho vyplnění trvá zhruba 10 minut.

Dotazníky je možné vyplnit nejen on-line ale také ve fyzické podobě na některém z níže uvedených míst do 30. září.

Sběr i dotazníky jsou k dispozici:

1) na informacích Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

2) v budově Magistrátu města Ostravy (Nová radnice – vrátnice),

3) v informačním centru Elektra a také Přívoz (Hlavní nádraží),

4) v informačním centru vyhlídkové věže Nové radnice,

5) v Minikině,

6) v informačním stánku OC Nová Karolina

7) v informačním stánku OC Futurum

8) na pokladně Domu kultury města Ostravy.

Další možností je pak vyplnění dotazníku na jedné z připravovaných akcí, mezi které patří Den zdraví na Masarykově náměstí (16. 9.), Zažít Ostravu jinak (18. 9.), Ostravský kompot (19. 9.) a Den seniorů v Domě kultury města Ostravy (27.9.).

Dotazník také vyjde v zářijovém čísle Zpravodaje CENTRUM.

Strategický plán fajnOVA CENTRUM bude po vyhodnocení dotazníků dopracován a zveřejněn na jaře příštího roku.