Podařilo se nám prosadit úpravy při vydávání parkovacích karet

6/1 2016

Novela zákona o pozemních komunikacích způsobila problémy při vydávání parkovacích karet. Díky změnám ve vedení města jsme ihned iniciovali opětovné jednání, které vedlo k okamžitému vyřešení problému při vydávání parkovacích karet lidem s trvalým pobytem v našem obvodu, kteří nejsou vlastníky vozidel a jejichž žádosti jsme museli na konci loňského roku odmítat.

Podařilo se nám prosadit úpravy při vydávání parkovacích karet

Město upravilo právní výklad zákona o pozemních komunikacích, který umožní vydávání parkovacích karet typu R (cena 840 Kč/rok pro centrum, 180Kč pro oblast Fifejdy II.) pro fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo  provozovateli vozidla, pro osoby, které mají auto na leasing či úvěr a pro osoby, které využívají služební vozidlo k soukromým účelům.

Po tomto rozhodnutí jsme změnili i dokumenty potřebné pro vyřízení karet, které včetně veškerých informací lidé naleznou na https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-investic-a-mistniho-hospodarstvi/oddeleni-mistniho-hospodarstvi/zivotni-situace/parkovaci-karty