Parkovací karty pro rok 2020 se začínají vydávat od 14. října 2019

7/10 2019

V pondělí 14. října bude zahájen výdej parkovacích karet pro oblast centra a pro sídliště Fifejdy II, Fifejdy III a sídliště Šalamoun. Doporučujeme, abyste si přišli vyřídit kartu co nejdříve, aby se předešlo čekání ve frontách, které bývají obvyklé na přelomu roku.

Parkovací karty pro rok 2020 se začínají vydávat od 14. října 2019

Parkovací karty typu R (pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti) a typu A (pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby se sídlem nebo provozovnou a fyzické osoby vlastnící nemovitou věc ve vymezené oblasti) pro rok 2020 se vyřizují v přízemí budovy radnice na oddělení místního hospodářství (Nám. Dr. E. Beneše 555/6), a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod.

Bližší informace o nutných podkladech pro vydání příslušné parkovací karty včetně cen jsou uvedeny na internetových stránkách městského obvodu:

https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-investic-a-mistniho-hospodarstvi/oddeleni-mistniho-hospodarstvi/zivotni-situace/parkovaci-karty