Oznámení společnosti Liberty Ostrava a. s.

21/7 2022

Jménem společnosti Liberty Ostrava a. s., bychom vás rádi informovali o tom, že dne 25. 7. bude ve večerních hodinách zahájeno sfoukávání vysoké pece č. 2 . Následující den tj. 26. 7. v odpoledních hodinách, po odpojení vysoké pece od plynové sítě, může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí areálu společnosti Liberty Ostrava a. s.. Vysoká pec č. 2 bude dočasně sfoukána z důvodu plánované opravy. Ostatní technologické agregáty společnosti budou i nadále v provozu.

 

Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za pochopení

Oznámení společnosti Liberty Ostrava a. s.