Oznámení o zrušení akce "Ostravské Vánoce" a výběrového řízení, nové výběrové řízení na pronájem stánků

9/11 2020
Oznamujeme, že Centrum kultury a vzdělávání, p .o., jako organizátor, ruší v zamýšleném rozsahu kulturní akci "Ostravské Vánoce", která se měla konat v termínu od 27. 11. do 23. 12. 2020 na Masarykově náměstí, Jiráskově náměstí a Solné ulici v Ostravě. Tímto se ruší také výběrové řízení na pronájem stánků pro Vánoční trhy 2020, které se měly konat v termínu od 27. 11. 2020 do 6. 1. 2021 na Masarykově náměstí, Jiráskově náměstí a Solné ulici v Ostravě. Ve snaze uskutečnit Vánoční trhy alespoň v omezené míře, bude od 27. 11. do 23. 12. 2020 k dispozici 23 prodejních míst ve stáncích o rozměru 3 x 2 m umístěných na Masarykově náměstí.
Oznámení o zrušení akce "Ostravské Vánoce" a výběrového řízení, nové výběrové řízení na pronájem stánků

Všichni zájemci o nájem stánku mohou podat žádost formou předepsané žádosti, která musí být doručena předepsaným způsobem do 19. 11. 2020 do 12,00 hodin. Formulář žádosti o nájem prodejního stánku s příslušnými informacemi a situační plán s rozmístěním stánků jsou ke stažení na webových stránkách www.ckv-ostrava.cz v sekci „výběrová řízení“.