Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP IX

23/5 2022

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal dotaci ve výši 48 tisíc korun z rozpočtu města Ostravy na realizaci projektu „Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP IX“ za účelem zabezpečení prevence kriminality pro rok 2022.

Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP IX

Projekt umožňuje alternativní výkon trestu odsouzených osob prostřednictvím obecně prospěšných prací. Akce je realizována prostřednictvím Technických služeb MOaP, které mají dohodu s Probační a mediační službou v Ostravě. Klienti probační a mediační služby se zasadí o udržování čistoty a pořádku na území obvodu – údržba a úklid veřejných prostranství, budov a komunikací.