Obecně prospěšné práce v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

10/5 2023

Projekt Obecně prospěšné práce v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz X, na který obvod získal dotaci 60 tisíc korun, navazuje již desátým rokem na projekt, který umožňuje alternativní výkon trestu odsouzených osob prostřednictvím obecně prospěšných prací. Akce bude realizována prostřednictvím Technických služeb MOaP, které mají dohodu s Probační a mediační službou v Ostravě. Díky této spolupráce se TS MOaP významně podílejí na výkonu trestní spravedlnosti a přispívají ke společenskému přínosu trestu obecně prospěšných prací  na území města Ostravy. Klienti probační a mediační služby se zasadí o udržování čistoty a pořádku na území obvodu. 

Obecně prospěšné práce v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

V minulém roce se v období od 1.1.2022 do 30.11.2022 projektu aktivně zúčastnilo 113 klientů, což je o 32 více než v roce 2021 a bylo tak odpracováno celkem 9 584 hodin. Výkon trestu obecně prospěšných prací přispívá obecně ke zlepšování, vytváření pracovních návyků osob se sklonem k páchání trestné činnosti, pomáhá zvyšovat šanci odsouzených realizovat se na trhu práce a začlenit se zpět do běžného způsobu života. Trest obecně prospěšných prací umožňuje odsouzeným zůstat na svobodě a nedochází tak ke zpřetrhání sociálních, pracovních a rodinných vazeb odsouzených. Projekt je přínosný v mnoha směrech jak pro obvod, město, tak pro celou společnost.