Navrhněte vhodnou lokalitu v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz!!!

19/5 2023

Participativní rozpočet Náš obvod má za sebou již tři úspěšné ročníky, pomocí nichž se podařilo v rámci celého obvodu Moravská Ostrava a Přívoz realizovat spoustu akcí. Letos městský obvod na základě zkušeností z předchozích ročníků připravil změny v pravidlech participativního rozpočtu. Tou hlavní je, že navrhovat se již nebude konkrétní projekt, ale lokalita na území městského obvodu, která následně projde proměnou. Podávejte svůj návrh do 9. června zde!

Navrhněte vhodnou lokalitu v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz!!!

Na jaře 2021 vyhlásil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz první ročník participativního rozpočtu Náš obvod, prostřednictvím něhož jste mohli sami rozhodnout o tom, kam bude investován milion korun. Byl tak například vybudován komunitní park Jindřich či hřiště na pétanque spolu se zahradou pro nevidomé v Bezručově sadu, dále pítko na Jiráskově náměstí nebo houpačka pro hendikepované v sadu Dr. Milady Horákové. Před ZŠ Ostrčilova vznikla Free Time zóna, zatímco v Komenského sadech zase Relax zóna a na ulici Hornopolní Discgolfové hřiště. V současnosti se postupně řeší loňské vítězné projekty, mezi něž patří malovaná hřiště pro celý obvod, lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu a veřejné ohnisko.

 

Změna podmínek participativního rozpočtu

Rozhodněte o tom, která část území městského obvodu bude komplexně proměněna! Může se jednat o ulice, vnitrobloky, náměstí či parky. Základní změna v pravidlech je, že již nemusíte sami navrhovat konkrétní projekty, ale vyberete pouze danou lokalitu s odůvodněním, proč si právě tato lokalita zasluhuje proměnu.

 

Vy navrhnete lokalitu, my zařídíme její proměnu

Seznam lokalit navržený městským obvodem můžete do 9. června 2023 doplnit o své vlastní návrhy, včetně možného záměru proměny. Vaše návrhy budou pečlivě posouzeny a ty vyhovující posléze zařazeny na finální seznam lokalit, o nichž se bude hlasovat v průběhu července a srpna. Z území, na němž je možné navrhovat lokality, jsou v letošním roce vyčleněny sad Dr. Milady Horákové, Husův sad a Komenského sady.

 

Vznikne kompletní studie proměny vítězné lokality

Hlasování proběhne následně elektronicky za pomoci hlasovací platformy Mobilního rozhlasu a k realizaci bude vybrána pouze jedna vítězná lokalita. Zhodnocení jejího aktuálního stavu provede Ostravská univerzita, která připraví také studii možností využití. K přípravě této studie budou použity minimálně dvě participativní metody, a to např. dotazníkové šetření, mentální mapování, veřejné projednání aj. Projekt ve vítězné lokalitě se stane součástí návrhu rozpočtu městského obvodu na následující rok 2024. Na realizaci 4. ročníku participativního rozpočtu vyčlenil centrální obvod celkem 1,7 mil. Kč.