Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kotlíkové dotace – 3. vlna je už poslední šance

Poslední změna: Pátek 01.02.2019 11:34 by Kopcová Barbora

V rámci celorepublikového dotační­ho programu Státního fondu životního prostředí na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdro­je tepla pro rodinné domy budou moci od května tohoto roku domácnosti naposledy žádat o finanční prostředky prostřednictvím 3. výzvy kotlíkových dotací, kterou vyhlásí Moravskoslezský kraj.

Pro bližší informace o kotlíkových dotacích klikněte ZDE

Nově navíc připravuje Ministerstvo životního prostředí speciální program, který umožní výměnu neekologického kotle i těm domác­nostem v našem kraji, které by neměly z vlastních zdrojů dostatek prostředků na financování nového zdroje vytápění. Tyto do­mácnosti budou moci prostřednictvím obcí žádat o bezúročnou půjčku na po­krytí výše uvedených nákladů.

Pro bližší informace o bezúročné půjčce klikněte ZDE.

V souvislosti s výše uvedeným prová­dí nyní všechny městské obvody nezá­vazný průzkum zájmu o tuto účelovou bezúročnou půjčku, abychom pomohli městu Ostrava připravit co nejpřesněji příslušný objem peněz. Občané naše­ho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz mohou v případě zájmu o výměnu kot­le buď vyplnit elektronický dotazník na našich stránkách (http://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/kotliky/kotliky-dotaznik), nebo je pro ně připraven stejný dotaz­ník v papírové formě na přepážce in­formací v budově Radnice. Ve vybraných lokalitách budou letáky s informacemi a dotazníkem doručeny do schránek rodinných domů. Vyplněné dotazníky bude možné taktéž odevzdat na přepážce informací. Průzkum potrvá do konce února 2019. 

Více informací k problematice kot­líkových dotací naleznete na 

http://lokalni-topeniste.msk.cz/

 

V případě dotazů se můžete písemně obrátit na kotliky@moap.ost­rava.cz.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »