Estetizace parku na ul. Slovenská

23/5 2018

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz získala finanční příspěvek 123. tis. Kč od OZO Ostrava s.r.o. z programu „Zelená pro Ostravu“, který byl vyhlášen v rámci Tematické výzvy 2018.

Estetizace parku na ul. Slovenská

Finanční příspěvek bude využit na realizaci projektu „Estetizace parku na ul. Slovenská“, který je zaměřen na zvelebení parku na ul. Slovenská novou okrasnou výsadbou – keře, růže, trvalky, cibuloviny a doplněním laviček a odpadkových košů. Do samotné realizace projektu budou zapojeni jak zaměstnanci technických služeb, tak i zaměstnanci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rámci dobrovolnického dne, který se uskuteční v září tohoto roku.