Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotazníkové šetření v rámci projektu Resolve: Udržitelná mobilita a nakupování v Ostravě

Poslední změna: Pondělí 29.05.2017 14:09 vypršelo

Až do neděle 28. května se v rámci dotazníkového šetření ptáme obyvatel Ostravy na dopravu a využívání služeb a obchodů v centru města. Dotazování probíhá v historickém centru města a v obchodním centru. Průzkum provádějí proškolení studenti, kteří se na začátku rozhovoru prokáží tazatelským průkazem.

Dotazníkový výzkum prokáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas.

Tazatelé se pohybují ve Stodolní ulici, Umělecké ulici, u pasáže Vesmír, na Masarykově a Jiráskově náměstí, v Husově sadu anebo po Sýkorově mostu. Veřejnost na studenty s dotazníky může narazit také v obchodním centru Forum Nová Karolina.

Průzkum probíhá ve spolupráci statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a odborné organizace CI2, o. p. s. Jeho výsledky budou představeny na podzim 2017 a poslouží magistrátu města jako podklad pro zlepšování veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve městě a pro oživení historické části města.

Výzkum dopravního a nákupního chování obyvatel je prováděn v Ostravě a v Opavě v rámci evropského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy” podpořeného  z Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centru města.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »