Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Angličtina na „Varenské“

Poslední změna: Pondělí 03.07.2017 09:26

Děti předškolního věku přijímají cizí jazyk zcela přirozeně - opakují, napodobují a neřeší důvodu, proč by se ho měly učit – zkrátka se učí a užívají si to! Pomáhají jim k tomu převážně básně, písně, pohybové a hudebně-pohybové hry, rituály, práce s jednoduchými příběhy apod.

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. preferuje seznamování s cizím jazykem již v předškolním věku z důvodu co nejpřirozenějšího přechodu do povinného základního vzdělávání, jenž je pro dítě velkou změnou a angličtina není pak pro dítě další neznámou, která ho ve škole čeká.

Cílem seznamování v mateřské škole je v prvé řadě vybudování kladného vztahu k cizímu jazyku. Důležité je, aby se dítě nebálo jiného jazyka a situací, v nichž nerozumí, a aby dokázalo používat i neverbální komunikační prostředky jako jsou gesta a mimika.

V naší mateřské škole v současné době realizujeme seznamování s angličtinou prostřednictvím zájmového kroužku Angličtinka. Od září 2017 rozšíříme tuto oblast o zřízení třídy, jež bude mít angličtinu přímo ve vzdělávacím programu a bude realizována metodou CLIL (krátké vstupy v průběhu celého dne).

Nejen o angličtině si můžete přijít s námi povykládat 19. a 26. 4. 2017 vždy od 15.00 do 16.30 hodin, kdy se konají další Dny otevřených dveří nebo nás kontaktovat na tel. čísle 596 612 122, www.msvarenska.cz. Těšíme se na vás!

 

Stanislava Korcová

ředitelka školy

foto

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »