Volba prezidenta 2023

Informace o volbě prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky, se toto uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Výplata zvláštní odměny za funkci člena okrskové volební komise

Členům okrskových volebních komisí, kteří neuvedli číslo bankovního účtu, bude odměna vyplacena v hotovosti v úředních hodinách, a to:

13.03.2023     pondělí     12:30 - 17:00 hodin

15.03.2023     středa       08:00 - 11:30 hodin a 12:30 - 17:00 hodin

Pokladna se nachází v přízemí budovy úřadu (náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava) a je nutno si vyzvednout pořadové číslo z vyvolávacího systému.


Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Určení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků

Oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Instruktážní videopořad pro okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

Právní předpisy upravující volbu prezidenta republiky

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve zněmí pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 (covid).

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče, kteří se v době volby prezidenta republiky nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu.

Oznámení o volební místnosti pro úřední adresu - pro voliče s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6.

Důležité volební informace - hlasovací lístky, volební místnosti, přenosná volební schránka.

Volební stanoviště pro zvláštní způsob hlasování (drive in - covid).

Telefonní linka pro požádání o zvláštní způsob hlasování (přenosná schránka - covid).

Telefonní spojení do volebních místností

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace pro volební strany

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Odkazy na volební informace

www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - volba prezidenta

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - volby

Magistrát města Ostravy - volby