Volby 2022

Informace o volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční v pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. září 2022. V případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR se toto uskuteční ve dnech 30. září 2022 a 1. října 2022.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR

Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na volební období v letech 2022-2026

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Určení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

 

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se v době voleb do Senátu PČR nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu.

Informace k zápisu do dodatku stálého seznamu voličů - možnost hlasování pro občany jiných členských států Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu - pro voliče, kteří o vydání žádají písemně nebo prostřednictvím datové schránky. S voliči, kteří se k vyřízení dostaví osobně, sepíšeme úřední záznam.

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů - možnost zápisu do dodatku stálého seznamu voličů, a zápisu nebo převedení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Informace pro volební strany

Oznámení registračního úřadu, informace ke kandidatuře

Počty podpisů na peticích podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Petice - elektronické shromažďování podpisů

Vzory kandidátních listin:

Kandidátní listina politické strany/politického hnutí

Kandidátní listina koalice

Kandidátní listina nezávislého kandidáta

Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů

Kandidátní listina sdružení politických stran/hnutí a nezávislých kandidátů

Další vzorové dokumenty:

Seznam delegovaných členů do okrskových volebních komisí 

Seznam delegovaných členů do okrskových volebních komisí (volební strany registrované pouze pro volby do Senátu parlamentu ČR)

Petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta

Petice podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů

Prohlášení kandidáta - příloha kandidátní listiny

Prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta

Odkazy na volební informace

www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - volby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - volby

Magistrát města Ostravy - volby