Volby 2020

Informace o volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 a v sobotu 3. října 2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Určení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev krajů

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

  • Zákon č. 350/2000 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se v době voleb budou zdržovat v Moravskoslezském kraji mimo své bydliště.

Volební místnost pro úřední adresu - informace pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.

POZOR - změna volebních místností - okrsek č. 8001 a č. 8002.

"Kam mám jít volit?" - přehledný seznam volebních okrsků. Aplikace, která po zadání ulice a čísla popisného ukáže voliči, do jaké volební místnosti se má dostavit, aby mohl volit.

Přenosné volební schránky - informace o možnostech zažádání voličů o přenosnou volební schránku a zvláštní přenosnou volební schránku.

Informační leták "Jak volit"

Oznámení k vydávání občanských průkazů - z důvodu výkonu volebního práva.

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu - pro voliče, kteří o vydání žádají písemně nebo prostřednictvím datové schránky. S voliči, kteří se k vyřízení dostaví osobně, sepíšeme úřední záznam.

Informace pro osoby v karanténě - covid-19

 Informace o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje

Informace pro volební strany

Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů, losování umístění volebních plakátů na výlepových plochách

Zápis o losování umístění volebních plakátů na plakátovací zařízení pro volby do zastupitelstev krajů

Odkazy na volební informace

Instruktážní videopořad pro okrskové volební komise

www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - volby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - volby

Magistrát města Ostravy - volby