Volby 2020

Informace o volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 a v sobotu 3. října 2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Určení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Právní předpisy upravující volby do zastupitelstev krajů

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče s trvalým pobytem v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se v době voleb budou zdržovat v Moravskoslezském kraji mimo své bydliště.

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu - pro voliče, kteří o vydání žádají písemně nebo prostřednictvím datové schránky. S voliči, kteří se k vyřízení dostaví osobně, sepíšeme úřední záznam.

Informace pro volební strany

Odkazy na volební informace

www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - volby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - volby

Magistrát města Ostravy - volby