Slavnostní akce

Setkání s jubilanty

Jubilanti s trvalým pobytem na území našeho obvodu, kteří dosáhli věku 80 až 89 let, jsou každoročně pozváni na společné setkání do klubu Parník. Jubilanty nad 90 let navštěvuje vedení městského obvodu v jejich domácím prostředí.