Školství

V Moravské Ostravě a Přívoze se nacházejí všechny typy škol – od mateřských až po vysoké. Městský obvod je zřizovatelem 11 mateřských škol, 6 základních škol a 2 právních subjektů vykonávajících činnost jak základní školy, tak i školy mateřské. Dále je zde 1 základní škola jejimž zřizovatelem je Biskupství ostravsko – opavské. Střední vzdělávání je zastoupeno gymnáziem a konzervatoří. Odbornou přípravu v maturitních i učebních oborech nabízejí odborné střední školy. Zřizovatelem těchto středních škol je Moravskoslezský kraj. Zřizovatelem další mateřské, střední a vyšší odborné školy je soukromník. Nejvyšší vzdělání poskytují 2 vysoké školy v široké škále bakalářských, magisterských a doktorských programů v prezenční, kombinované i distanční formě.