Zápisy dětí do mateřských škol městského obvodu

Zápis dětí do mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2022/2023

     

               

 

Zápis na 13-ti mateřských školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz proběhne v termínu od 2. 5. do 6. 5. 2022 v hodinách zveřejněných na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.


Portál předškolního vzdělávání bude pro zákonné zástupce zpřístupněn od 18. 4. 2022. 


Je důležité, aby zákonný zástupce v den zápisu, stanoveném ředitelkou mateřské školy, PODAL svou žádost (včetně příloh) předepsaným způsobem.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na ostatních mateřských školách v jednotlivých městských obvodech bude probíhat v termínech stanovených ředitelkou, zveřejněných na webových stránkách jednotlivých mateřských škol v rámci období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2022.

Mateřské školy zajistí organizaci zápisů tak, aby byla respektována vydaná epidemická opatření, zohlední individuální možnosti včetně omezení jednotlivých účastníků a zároveň všechny zákonné povinnosti.

Spádovost

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

 Postup a veškeré informace k průběhu zápisů naleznete na tomto odkaze níže od 18. 4. 2022:

https://ms.ostrava.cz