Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zápisy dětí do mateřských škol městského obvodu

Poslední změna: Pátek 18.01.2019 07:17 by Rychtáriková Miroslava
Zápis dětí do mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro školní rok 2019/2020

Zápisy do mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz budou probíhat v době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, a to dne 2. 5. 2019, v místě a době provozu jednotlivých mateřských škol.

Místo a doba provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol, odkazy na webové stránky jednotlivých škol je možné najít v sekci Školství - Mateřské školy.

Již od 1.ledna 2017 platí, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

UPOZORNĚNÍ: nesplní-li zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopouští se tím dle školského zákona přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.

Dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017, o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy je školským obvodem těchto mateřských škol území statutárního města Ostrava.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »