Výsledky ankety ZLATÁ BERUŠKA pro MŠ pro školní rok 2021/2022

Výsledky ankety ZLATÁ BERUŠKA pro MŠ pro školní rok 2021/2022 - přehled oceněných škol

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil pro školní rok 2021/2022 4. ročník ankety s názvem ZLATÁ BERUŠKA pro mateřské školy zřízené městským obvodem. Cílem ankety bylo ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Do ankety mohly mateřské školy nominovat příspěvky svých tříd. Za jednu třídu mohl být zaslán jeden nominační příspěvek, který představuje výstup v podobě prezentace nebo videa z libovolného projektu, který daná třída ve školním roce 2021/2022 realizovala, a zároveň i písemné zdůvodnění nominace daného příspěvku na ocenění. Oceněny byly 3 nejlepší příspěvky, a to jak samostatné třídy, tak i pedagogičtí pracovníci, kteří se na realizaci příspěvku podíleli.

 

Do ankety se zapojilo 6 mateřských škol městského obvodu s celkem 8 nominačními příspěvky:

-          MŠO, Dvořákova 4, PO (Harry Potter ve školce čar a kouzel)

-          MŠO, Křižíkova 18, PO (Pojďte s námi a poslouchejte, Kouzelná proměna, Ovoce a zelenina)

-          MŠO, Lechowiczova 8, PO (Od adventu po Tři Krále, radost rozdáváme dále...)

-          MŠO, Šafaříkova 9, PO (Když je nám tu spolu hezky)

-          MŠO, Varenská 2a, PO (ČEŠI, DO TOHO!!!)

-          ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (Psí poslání aneb s tlapkou v ruce to jde lépe) 

 

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla ocenit v anketě následující příspěvky:


MŠO, Dvořákova 6, PO   Třída Koťata    Harry Potter ve školce čar a kouzel

Téma projektu bylo netradiční, ale dětem blízké. Jeho prostřednictvím se děti vzdělávaly zejména prožitkem. V rámci projektu děti navštívily akce, které s ním byly úzce spjaty. Projekt probíhal v průběhu celého listopadu a v každém týdnu byl zaměřen na určitou oblast vzdělávání a děti měly možnost si vyzkoušet značné množství netradičních aktivit.

Odkaz na příspěvek: http://dvorakovams.cz/fotogalerie/

 

MŠO, Varenská 2a, PO    Třída U medvídka    ČEŠI, DO TOHO!!!

Projekt zachycuje dění ve třídě U medvídka, jehož základní propojovací linií bylo téma české státnosti cílené na položení základů láskyplného a pevného vztahu k českému státu. Příspěvek ukazuje důležitost budování kladného vztahu k naší vlasti, ale i důvěry dětí v sebe a své schopnosti a motivace dětí k aktivnímu přístupu k životu a dění okolo nich.

Odkaz na příspěvek: https://msvarenska.cz/prezentaceskoly/

 

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO    Třídy Krtek a Motýlek    Psí poslání aneb s tlapkou v ruce to jde lépe

Projekt seznámil děti se skutečností, že jsou kolem nich děti, které nemohou běhat jako ony, nevidí stejně jako ony nebo nevidí vůbec, apod. Děti byly uvedeny do problematiky vrstevníků s postižením a neotřelou formou realizovaných aktivit si vyzkoušely a zažily, jaké to opravdu je. Projekt se po celý rok snažil u dětí posilovat sociální kompetence, povědomí o potřebě pomoci, spolupráci a sdílení. Další informace k příspěvku jsou dostupné na následujícím odkaze.

Odkaz na příspěvek:  https://www.zsostrcilova.cz/cs/materska-skola?id=art2279