Výsledek anket Žákovská osobnost a osobnost pedagogických pracovníků pro školní rok 2018/2019

Výsledek anket Žákovská osobnost a osobnost pedagogických pracovníků pro školní rok 2018/2019 - přehled oceněných

Oceňování je udělováno žákům a pedagogickým pracovníkům základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. U žáků jsou důvodem k ocenění např. výjimečné úspěchy v oblasti studia, sportu, kultury, záslužný čin, utužování kamarádských vztahu v kolektivu, atd. U pedagogických pracovníků je důvodem k ocenění např. aktivní a tvořivá práce s dětmi v mimoškolní činnosti, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nadstandardní práce v rámci školních aktivit, úspěšná prezentace školy a městského obvodu na veřejnosti, atd.

Návrhy se jmény nominovaných mohly školy zasílat do 30. 4. 2019. Zaslané nominace byly hodnoceny hodnotící skupinou složenou ze tří členů Komise školství, sportu a volnočasových aktivit a dvou pracovníků Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit, a to dne 15. 5. 2019. Slavnostní předání ocenění pak probíhalo v měsíci červnu v klubu Atlantik za účasti vedení MOb MOaP.

Oceněni byli tito žáci:

  • Magdaléna Přenosilová (ZŠO, Gen. Píky 13A)
  • Matěj Gavelčík  (Waldorfská ZŠ a MŠO)
  • Nina Kalafová (ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10)
  • Šimon Bělík (ZŠO, Matiční 5)
  • Ondřej Weiss (ZŠO, Gajdošova 9)
  • Markéta Veselá (ZŠO, Zelená 42)

Ocenění byli tito pedagogičtí pracovníci:

  • Mgr. Iveta Novotná (ZŠO, Gen. Píky 13A)
  • Alena Dorotíková (Waldorfská ZŠ a MŠO)
  • Mgr. Gabriela Chupáčová (ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10)
  • Mgr. Hana Malíková (ZŠO, Matiční 5)