Výsledek anket Žákovská osobnost a osobnost pedagogických pracovníků pro rok 2021

Výsledek anket Žákovská osobnost a Osobnost pedagogických pracovníků pro rok 2021 - přehled oceněných

Oceňování je udělováno žákům a pedagogickým pracovníkům základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. U žáků jsou důvodem k ocenění např. výjimečné úspěchy v oblasti studia, sportu, kultury, záslužný čin, utužování kamarádských vztahu v kolektivu, atd. U pedagogických pracovníků je důvodem k ocenění např. aktivní a tvořivá práce s dětmi v mimoškolní činnosti, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nadstandardní práce v rámci školních aktivit, úspěšná prezentace školy a městského obvodu na veřejnosti, atd.

Návrhy se jmény nominovaných mohly školy zasílat do 30. 09. 2021. Zaslané nominace byly hodnoceny hodnotící skupinou složenou ze dvou členů Komise školství, sportu a volnočasových aktivit a dvou pracovníků Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit. Slavnostní předání ocenění bylo uskutečněno v měsíci listopadu v klubu Atlantik, a to za účasti vedení MOb MOaP.

Oceněn byl tento žák:

  • Jakub Dvořák (ZŠO, Matiční 5, PO)

Oceněni byli tito pedagogičtí pracovníci:

  • Mgr. Jana Dvořáková (ZŠO, Gajdošova 9, PO)
  • Mgr. Gabriela Perutková (ZŠO, Matiční 5, PO)
  • Mgr. Dagmar Dittrichová (ZŠO, Nádražní 117, PO)
  • Jana Ficová (MŠO, Křižíkova 18, PO)
  • Bronislava Laryšová (MŠO, Varenská 2a, PO)