Změna prázdninového provozu mateřských škol

Dne 18.05.2020 usnesením č. 1866/RMOb1822/29/20 rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odsouhlasila zrušení prázdninového provozu Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, PO, v termínu od 13.07.-24.07.2020.

Ve dnech 25.08.2020 a 28.08. - 31.08.2020 budou všechny školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2020/2021.

Provoz může být případně upraven v případě havárií, nutných rekonstrukcí, které nemohou být realizovány v průběhu školního roku.

Termín zápisu na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2020 do mateřských škol zřízených městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz se mění z původního termínu 12.05. na 3. 6. 2020 v místě a době provozu jednotlivých mateřských škol.

Místo a doba provozu mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol, odkazy na webové stránky jednotlivých škol je možné najít v sekci Školství - Mateřské školy.

 

Usnesením 1866/RMOb1822/29/20 ze dne 18. 05.2020 Rada městského obvodu MOaP souhlasí se zrušením prázdninového provozu na MŠO, Křižíkova 18, PO, v termínu od 13.07.2020 do 24.07.2020.

 

Původní prázdninový provoz mateřských škol, vizte prosím níže: