Místní agenda 21

Místní Agenda 21 (dále jen MA21) je programem, který zavádí do praxe principy udržitelného rozvoje při zohledňování místních problémů. Hlavním principem je spolupráce městského obvodu s občany, organizacemi a spolky, podnikateli a dalšími institucemi, tak aby se zvýšilo jejich podílení se na rozhodování o dění ve svém městském obvodu (obci, městě, regionu).